BİSMİLLAHİRRAHMANNİRRAHİM

  • 0322 233 0 236
  • info@adngrup.com

Yönetim Danışmanlığı

Araştırma-Geliştirme Danışmanlığı

Mezkur Tebliğ kapsamındaki düzenlemeler doğrultusunda Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Projeleri:

Araştırma-Geliştirme Danışmanlığı

daha en baştan bilmek isteyenler yapılabilirlik (fizibilite) etütleri yaptırmalıdırlar. Yapılabilirlik etüdü ya da diğer bir deyişle proje hazırlaması, ticari, finansal ve ekonomik analiz gereksinimlerine uyacak biçimde olmalıdır. çoğu kez yapılabilirlik etüdü aşamasında proje finansmanının olduğu varsayılır, finansal etkiler böylece hesaplanır ve toplam üretim maliyetine katılır. Ancak, projede kredi kullanımı ve benzeri dış finansman kaynaklarından da yararlanılacaksa, bunun getireceği ek maliyetler de hesaplanıp proje giderlerine dahil edilmelidir.


Yatırım Teşvik Belgesi

FAİZ DESTEĞİ: Kredi desteği yerine tüm yatırım bölgeleri için, en az bir yıl vadeli yatırım amaçlı kredilere TL bazında 5 (beş) puan, Döviz bazında 2 (iki) puan faiz desteği sağlanması karara bağlanmıştır.

FAİZ DESTEĞİ: Azami yatırım kredisi faizi desteği miktarı, AR-GE ve çevre yatırımları için 300.000.-TL, KOBİ yatırımları için 200.000.-TL kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için 1.000.000.-TL'yi, AR-GE yatırımlarına yönelik işletme kredisi faizi desteği.

NOT: Yatırım İndirimi uygulaması yasal olarak tamamen kaldırılmıştır.


Yatırım Teşvikleri


1. ve 2. bölgelerde;


3. ve 4. üncü bölgelerde;