BİSMİLLAHİRRAHMANNİRRAHİM

 • 0322 233 0 236
 • info@adngrup.com

ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001, organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olup, Kalite Yönetim Sistemleri - Temel Esaslar ve Terimler ve Tarifler'i içerir.

ISO 9001, kalite yönetim sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standartta, verilen belgenin adıdır.

ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır.

ISO 9001:2015' deki 2015 rakamı, bu revizyonun 2015 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir.

ISO 9001:2015' bir kuruluşun kalite yönetim sistemi gereksinimlerine hitap eder. Müşteri ihtiyaçlarına cevap verme kapasitesini kanıtlamak için ve donanım, yazılım, işlenmiş mamuller ve hizmetler gibi bütün genel ürün kategorilerine uygulanabilir.

ISO 9001:2015'in Oluştuğu Bölümler

1. KAPSAM
2. ATIF YAPILAN STANDARTLAR
3. TERİMLER VE TARİFLER
4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
 • 4.1 Genel Şartlar
 • 4.2 Dokümantasyon Şartları
5.YÖNETİM SORUMLULUĞU
 • 5.1 Yönetimin Taahhüdü
 • 5.2 Müşteri Odaklılık
 • 5.3 Kalite Politikası
 • 5.4 Planlama
 • 5.5 Sorumluluk, Yetki ve İletişim
 • 5.6 Yönetimin Gözden Geçirilmesi
6. KAYNAK YÖNETİMİ
 • 6.1 Kaynakların Sağlanması
 • 6.2 İnsan Kaynakları
 • 6.3 Alt Yapı
 • 6.4 Çalışma Ortamı
7. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME
 • 7.1 Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması
 • 7.2 Müşteri ile İlişkili Süreçler
 • 7.3 Tasarım ve Geliştirme
 • 7.4 Satın Alma
 • 7.5 Üretim ve Hizmetin Sağlanması
 • 7.6 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü
8. ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
 • 8.1 Genel
 • 8.2 İzleme ve Ölçme
 • 8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü
 • 8.4 Veri Analizi
 • 8.5 İyileştirme

ISO 9001:2015'in Faydaları