BİSMİLLAHİRRAHMANNİRRAHİM

  • 0322 233 0 236
  • info@adngrup.com

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000:2005, dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlama amacıyla düzenlenmiş yeni bir standarttır.

Standard, gıda güvenliği için tehlike oluşturabilecek durumları belirler ve bunlar için şu yükümlülükleri şart koşar:

Adn Grup - ISO 22000 Gıda Güvenliği

Bir yönetim sistemi kurulması,

İyi üretim uygulamaları (Pre-requisite programmes)

Tedarik zinciri içinde etkileşimli iletişim.

Gerekliliklerin, tarladaki çiftçiden, taşıma ve depolama operatörlerine, perakendeciler ve restoranlardan onların tedarikçilerine kadar (Makina ve ambalaj üreticileri dahil olmak üzere) ortak olması hedeflenmiştir.

Standardın, büyüklük ve karmaşıklık gözetmeksizin bu kadar geniş bir kapsama alanı olduğundan jenerik bir yapıya sahiptir.

Bu standardı uygulamak isteyen firmalar öncelikle Codex Alimentarius tarafından prensipleri belirlenmiş bir HACCP sistemi kurarak tüm prosesleri için riskleri tanımlamış olmalıdırlar.Bunlar aynı zamanda geçerli İyi Üretim Uygulamaları, varsa sektöre ait yasal gereklilikler ve dokümante edilmiş bir yönetim sistemi (ISO 9001'de olduğu gibi) ile de desteklenmelidir. ISO 22000 için aynı zamanda ISO/TS 22004 Kılavuz Standardı hazırlanmıştır.

ISO 22000 in Faydaları:

Ürün ve hizmet kalitesinde ölçülebilir düzelme Standart dışı üretimde azalma dolayısıyla ürün geri dönüşlerinin ortadan kalkması ve imaj korunması

Pazarda güven kazanma Uluslararası ilişkilerde artış Üretim ve işlemlerde disiplin oluşturma Yönetim etkinliğini artırma Uluslararası pazarlara girişte ilk gereksinimi sağlama

Kalite kültürüne sahip olma ve geliştirme Daha etkin karar mekanizması oluşturmak için data toplama ve kontrol

Etkin zaman yönetimi

Zarar gören madde miktarında azalma

Tüketiciyi bilinçlendirme

Etkin stok kontrolü ve data sağlama

Etkin müşteri hizmeti

Tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturma

ISO 9001:2008'in Faydaları