Hizmetlerimiz

Yapılabilirlik (Fizibilite) Etütleri

Yapılabilirlik (Fizibilite) Etüdü, bir projenin ekonomik potansiyelini ve pratik olarak uygulanabilirliğini belirlemek amacıyla, projenin teknik, finansal ve ekonomik verilerinin araştırılması yöntem ve tekniğidir. Yapılabilirlik etütleri, kesin yatırım kararının verilmesinden ve uygulama projelerinin hazırlanmasından önce yapılmalıdır. iyi hazırlanmamış bir yapılabilirlik etüdüne dayanmayan bir projenin, başarılı olma şansı yoktur. Ancak, ayrıntılı yapılabilirlik etüdünün hazırlanmasına geçmeden önce bir ön yapılabilirlik çalışması yapmak gerekir. Ön yapılabilirlik etüdü ile yatırım konusunun uygun olup olmadığı araştırılır. Ön yapılabilirlik etüdünden olumlu sonuç alınırsa, yapılabilirlik etüdü başlatılır. Ön yapılabilirlik etüdü ile kapsamlı yapılabilirlik etüdü arasındaki fark, toplanan bilgilin ayrıntı düzeyidir. Yapılabilirlik etüdü yatırımcının ne üreteceğini, nereye satacağını, nasıl üreteceğini, ne kadarlık bir yatırım yapacağını, yatırımı nereye yapacağını ve ne kazanacağını gösteren bir rapordur. Yapılabilirlik etütleri, kesin yatırım kararının verilmesinden ve uygulama (kesin) projelerinin hazırlanmasından önce yapılan ve projelerin teknik, ticari, finansal, ekonomik, sosyal ve kurumsal yapılabilirliklerini analiz eden kapsamlı bir çalışmadır. Yaptığı yatırımın (ister kısmi, ister yeni ister komple yeni yatırım, ister yenileme, tevsi, modernizasyon vb. olsun)

daha en baştan bilmek isteyenler yapılabilirlik (fizibilite) etütleri yaptırmalıdırlar. Yapılabilirlik etüdü ya da diğer bir deyişle proje hazırlaması, ticari, finansal ve ekonomik analiz gereksinimlerine uyacak biçimde olmalıdır. çoğu kez yapılabilirlik etüdü aşamasında proje finansmanının olduğu varsayılır, finansal etkiler böylece hesaplanır ve toplam üretim maliyetine katılır. Ancak, projede kredi kullanımı ve benzeri dış finansman kaynaklarından da yararlanılacaksa, bunun getireceği ek maliyetler de hesaplanıp proje giderlerine dahil edilmelidir.


Yatırım Teşvik Belgesi

FAİZ DESTEĞİ: Kredi desteği yerine tüm yatırım bölgeleri için, en az bir yıl vadeli yatırım amaçlı kredilere TL bazında 5 (beş) puan, Döviz bazında 2 (iki) puan faiz desteği sağlanması karara bağlanmıştır.

FAİZ DESTEĞİ: Azami yatırım kredisi faizi desteği miktarı, AR-GE ve çevre yatırımları için 300.000.-TL, KOBİ yatırımları için 200.000.-TL kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için 1.000.000.-TL'yi, AR-GE yatırımlarına yönelik işletme kredisi faizi desteği.

NOT: Yatırım İndirimi uygulaması yasal olarak tamamen kaldırılmıştır.


Yatırım Teşvikleri


1. ve 2. bölgelerde;


3. ve 4. üncü bölgelerde;